وردە پرسیار و وەڵامی فەلسەفی و چەند بابەتێکی تر
کوردی
جەمال بابان
96

فایلی کتێب
داگرتن