ئەنتۆلۆژیای شیعری سوێدی - بەرگی دووەم
سوێد
کوردی
ستیگ داگەرمان - ماریا ڤینە - تۆماس ترانسترۆمەر - لارس گوستافسۆن
ڕزگار شێخانی
48

فایلی کتێب
داگرتن